Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

7752 9bc5
Reposted fromjunicks junicks viabezemnieomnie bezemnieomnie

December 01 2016

fufu
8228 5fe3

November 30 2016

fufu
6321 fa24
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
fufu
8746 04ee
Reposted fromwazelina wazelina viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
fufu
fufu
fufu
fufu
1391 56d7
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaIllara Illara
fufu
Śmierć jest przydatną, lecz czysto intelektualną koncepcją. Nikt nie chce umierać. Nawet ludzie, którzy chcą iść do nieba, nie chcą umierać by się tam znaleźć. Śmierć jest doświadczeniem, które wszyscy dzielimy. Jeszcze nikomu nie udało się jej wymknąć. Tak jest i tak powinno być, ponieważ śmierć jest prawdopodobnie najważniejszym wynalazkiem życia. Jest łącznikiem wymiany życia – usuwa stare, by utorować drogę nowemu. Teraz nowe to wy, ale pewnego dnia - w nie tak znowu dalekiej przyszłości - stopniowo sami staniecie się starym, zastępowanym przez nowe. 
— Steve Jobs. Przemówienie na rozdaniu dyplomów na Uniwersytecie Stanford
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
fufu
fufu
3460 a81f 500
fufu
3888 37a9 500

writingwhilehuman:

coolthingoftheday:

An agate stone that looks like a window to the ocean.

Holy shit I thought it was a painting

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viapoppyseed poppyseed
fufu
fufu
1391 56d7
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaMrHobbes MrHobbes
fufu
2055 75d7 500
Reposted fromennomane ennomane viaxvou xvou
fufu
9040 adfd
did you get my message?
Reposted fromcube cube viaxvou xvou
fufu
3415 b214
Reposted fromOFFka OFFka viaxvou xvou
7289 51c4
Reposted fromoheyitspeanut oheyitspeanut viaxvou xvou
fufu
6002 bf85
Reposted fromkarahippie karahippie viamisterpeter misterpeter
fufu
6291 e206
Reposted fromrol rol viamentality mentality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl